Siber Güvenlik konusunda çok sayıda ücretli yada ücretsiz eğitim bulunmaktadır. Gerek global gerekse ulusal çapta, konunun kritikliği anlaşıldıkça etkinlik ve eğitim sayısı artmaktadır. Bu yazıda yalnızca siber güvenlik çerçevesinde değil, genel anlamda Cyber Struggle olarak eğitime bakış açımızı anlatmaya çalışacağım.

Hangi amaçla yapılırsa yapılsın eğitim aslında insan için yapılır. Ticaret eğitimin daha kaliteli hale gelmesi açısından önemlidir ve besleyicidir. Ancak hedef insandır. Bu asla değişmez. Söz konusu insan olduğunda eğitimin belirli prensipler üzerine kurgulanması gerekir. Cyber Struggle olarak, detaylı parametreler bir tarafa, genel anlamda dikkate aldığımız unsurlar aşağıdaki gibidir.

  • Strateji
  • Eğitimin geliştirmeyi planladığı alanlar
  • Alan Hakimiyeti
  • Anlık Müdahale
  • Orta Vadeli Müdahale
  • Birey ve Takım Süreçleri
  • Eğitim Sonrası

Bir eğitimin kalitesi esasında, belirlenen parametreler ve bu parametrelerin ne kadar karşılandığı ile ilgilidir.

Strateji

Strateji, bir kaç farklı katmanda incelenmelidir. Eğitim neden var? Bu eğitim hangi boşluğu doldurmakta? Ticari rekabet haricinde, pastadan dilim kapma yahut arz fazlalığını kapatmak dışında, stratejik hedef ne? Bu soru her şeyden önce sorulması gereken en önemli sorudur.

Hedef beraberinde bir duruşu getirmelidir. Eğitim programının hayata karşı duruşu bu hedefler doğrultusunda ne olmalıdır? Bununla birlikte oturduğu bir temel eğitim modeli ve yaklaşım şekli olur. Tüm bunlar stratejinin içerisinde değerlendirilebilir.

Cyber Struggle olarak, disiplinler arası uzmanlar yetiştirerek hibrid mücadele üzerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Gerek ulusal gerekse kurumsal güvenlik çerçevesinde, geleceğin hibrit yöntemlerine hazırlık bizim için en önemli yetiştirme stratejisi.

Bununla birlikte daha sonraki başlıklarda da değinilecek olan, iyi insan hayali ile, eğitimden mezun olanların girdikleri ortamlarda, geleneksel pazarlama satış tekniklerinin sonucu olan pis rekabete bir alternatif rekabet tarzı üretilmesi de hedeflenmektedir. Herkesin içten içe şikayet ettiği, ancak çeşitli kaygılar nedeni ile değiştirmeye cesaret edemediği sorunların çözümüne cesur ve insiyatif alan bireyler yetiştirmek yegane hedeflerden biridir.

Klasik eğitim sistemi dışında, deneysel, ekip gelişmesi üzerinden bireysel gelişimi baz alan, araştırarak, yanılarak, hata yaparak öğrenme şekli üzerine inşa gerçekleşmiştir. Kursiyerin, herşeyden önce insiyatif alması, hata yapması, araştırması, mümkünse acı çekmesi teşvik edilir. Bunun yanı sıra, sınıf içi iletişim üst düzeyde tutularak, koordinasyon ve takım çalışması ile öğrenme gerçeklenmeye çalışılır.

Eğitimin Geliştirmeyi Planladığı Alanlar

Etikili bir eğitim programı, kursiyerlerde davranış, alışkanlık ve düşünce değiştirir.

Bu noktada, programın hangi alanlarda gelişim sağlayacağının önceden planlanması gerekir. Yalnızca öğretimin yapılacağı alan yeterli olmaz.

Bunu basitçe klasik eğitim sistemi ile örneklendirmek mümkün. Dünya genelinde, bir çok ülke eğitim sistemlerine göre, ilkokul ve ortaokul çağında ülkemizde daha fazla bilgi yüklemesi

yapılmaktadır. Bu çağlarda başka ülkelerdeki öğrencilerin bilmediği konulara genelde şaşırıp küçümseme durumu hakimdir. Ancak üniversite seviyesine gelindiğinde ve iki grup karşılaştırıldığında, çok bilgi yüklemesi yapılmasına rağmen, ülkemizdeki eğitim sisteminden çıkan öğrencilerin çıktısı daha vasattır. Nasıl olur da bu kadar bilgi yüklemesi yapılırken, ilkokul ortaokul çağında bu ülkelerden entellektüel olarak daha öndeyken, iş üretime, yaratıcılığa, innovasyona geldiğinde bu kadar geride kalınabilir?

İşte bu sorunun cevabı kullanılan modelde gizlidir. Klasik eğitim modelinden ne kadar uzaklaşılırsa, kursiyere ne kadar alan sağlanırsa, o kadar faydalı bir öğretim olacaktır.

Öte yandan öğretim sürecin yalnızca bir ayağıdır. Öğretim sırasında yukarıda deginilen diğer parametreleri de değiştirecek bir model üzerine yoğunlaşılmalıdır.

Cyber Struggle, uygulama odaklı, bilinmezlik doktrini, baskı, stres, ekip çalışması ve sürtünme tabanına yayılmış bir model oluşturmuştur. Model içerisinde, disiplin not korkusundan ziyade, sorumluluk, takım ve hayata bakış açısı üzerinden sağlanır. Bu yüzdendir ki, sertifika almak için gelen kursiyer bir süre sonra sertifikanın öneminden uzaklaşarak, yaşadığı deneyimin güzelliğine ve katkısına odaklanır. Yogun uygulama ile, kursiyere geniş alan sağlanır. Bir kurs döneminde, 300 den fazla uygulama, 7 den fazla CTF, 10’a yakın investigation yapılmaktadır. Bununla birlikte final haftası döneminde yine 10 civarında sunuculu networkte sızma testi çalışması, 7 civarında investigation çalışması, 1 makale çalışması gerçekleştirilir. Yine bir dönem boyunca, bu uygulamaların yanı sıra, ortalama 900 civarında ödev okunur.

Bu kursiyeri doğal kendi alanı içerisinde bir gelişim ve disipline iter. Süreç boyunca yapılan saha uygulamaları ile mental ve zihinsel olarak üst basamağa çıkmaları sağlanır. Şeffaf şirket anlayışı ile, klasik rekabet dışında da bir duruşun varlığını görme şansları olur.

Durumsal Farkındalık

Dizayn ve implementasyon aşamalarının haricinde, bir programda olması gereken en önemli unsurlardan birisi de alan hakimiyetidir. Alan hakimiyeti gerçek zamanlı olarak eğitim esnasında, sürecin tamamına hakim olmak, sürecin içinde yaşayabilmek demektir.

Doğru eğitim modeli ile doğru eğitmen ile en büyük faydayı verecektir. Eğitmenin bireysel olarak konuya hakimiyeti yeterli değildir. Zira gelişim sadece tahtada konunun anlatımı ile gerçekleşmez. Ders sırasında, her an sınıfta ve o anda olmak bir eğitmen açısından en önemli özelliktir.

Kursiyerlerle hiç bir şekilde iletişimi koparılmamalıdır. Her an her kursiyerin mimikleri davranışları takip edilmeli ve gerek takım olarak gerekse bireysel olarak, o an ki durumları ve hisleri analiz edilebilmelidir.

Verilen ödevlerin, yapılan uygulamaların önceden planlaması kadar, süreç içerisinde sınıfın durumunun da gerçek zamanlı olarak değerlendirilip, gerektiğinde ek ödev ve uygulamala ile, gerektiğinde değişikliklerle müdahale edilebilmesi önemlidir.

Cyber Struggle bünyesindeki tüm programlar, alan hakimiyeti ilkesini benimser. Eğitmen eğitiminin uzun sürmesinin de en büyük nedeni budur. Yetişecek tüm eğitmenlerin yüksek standartta alan hakimiyetine sahip eğitimciler olması oldukça önemlidir.

Anlık Müdahale

Anlık müdahaleden, alan hakimiyeti çerçevesinde bahsedilse de, ayrı bir parametre olarak incelenmesi gerekir. Etkin bir programın, program süresince anlık müdahalelerde bulunabileceği data setleri toplayabilecek manevra kabiliyetine sahip olması önemlidir. Bu bilgiler, gerçekleştirilen farklı uygulamalarla olabileceği gibi, yalnızca ders esnasındaki görsel ve sezgisel geribildirimlerden de gelebilir.

Gelen geri bildirimlerle birlikte, kursiyere, nasıl bir hissiyat yaşatılması gerekir, hangi tarafta eksiklik kalmış olabilir, gelişiminin önündeki psikolojik faktörler nelerdir gibi bir çok soruya cevap bulunmaya çalışır. Bulunan cevaba göre, anlık olarak kursiyerlerin ve takımın anlık müdahalelerle, hedefe daha odaklı hale getirmek mümkündür.

Bünyemizde yer alan tüm programlarda, standart ve periodik ödev ve uygulamalara ek olarak, sınıf içerisinde gerçekleştirilen ve farklı hissiyatları tetikleyen uygulamalarla, sezgisel olarak da bilgi toplanır. Dolayısı ile tek yanlı bilgi toplama CS programlarında geçersizdir.

Orta Vadeli Müdahale

Etkin modelde bir başka parametre ise orta vadeli müdahalelerdir. Kursiyerlere gerek ekip gerekse bireysel bazda yalnızca anlık müdahale etmek yeterli olmaz. Her bireyin veya kurs döneminde takımın, orta vadeli müdahalelere ihtiyacı vardır.

Bunun için iyi bir önceliklendirme ve iyi bir analiz gerekir. Bazen yapılacak anlık müdahale ile kursiyerin o an daha verimli olmasını sağlayabilecekken bunu yapmayıp orta vadede daha kazançlı bir alışkanlık oturtması adına farklı bir müdahale gerçekleştirmek gerekebilir. Bu ayrımları doğru yapmak, eğitim boyunca kursiyerlerin hem takım hem birey olarak doğru takip edilmesi ile mümkündür.

Kursiyerin hangi alışkanlıkları kazanması gerektiği, ne noktalarda eksik olduğu iyi analiz edilmelidir. Bu analiz neticesinde, söz gelimi anlamadığı bir konuyu anlatmak yerine, alışkanlığı kazandırmak istediğini konuya yönelik teşvik, orta vadede kursiyerin geleceği açısından daha faydalı olacaktır.

Birey ve Takım

Unutulmaması gereken en önemli konulardan biri, hemen hemen yapılacak herşeyin, günün sonunda bir takım çalışmasına bağlandığıdır. Tek kişilik gösteri devri kapanmıştır. Hemen herşeyde olduğu gibi, Siber Mücadelenin her alanında da takım çalışması en önemli kavramdır. Kursiyeri bireysel olarak başka seviyeye çıkaracak çalışmaların, takım unsuru ve koordinasyon ile bezenmesi gerekir.

Etkin bir eğitim, bireysel yetenekleri, takım koordinasyonu ile besler. Bu noktada değişen alışkanlıklar ve düşünce şekli önemli ölçüde destek bulur. Bir çok takım sporu dalında, takımları daha üst seviyeye çıkarmak için takım içi rekabet kullanılır. Bu geleneksel eğitimden kalma bir yöntemdir. Oysa Nash’in dediği gibi, kimsenin sarışın için rekabet etmediği bir noktada herkes kendi gelişimine odaklanıp kendisi ile rekabet ederse, takımın toplam yeteneği ve manevra kabiliyeti de gelişmiş olacaktır. Kazanmanın bir başka yolu.

Öte yandan bu tip bir yaklaşım takım uyumu, mikro yönetim açısından da büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu alışkanlıkla yetişen kursiyerlerde, empati bilinci yüksek olacağı için, rekabetin kalitesi de, çalışma ahlaklı da olumlu yönde değişecek, bu da üretime yansıyacaktır.

Cyber Struggle bünyesindeki sertifika programlarında, birlik mantığı esastır. Geride kimse bırakılmaz! Bireysel olarak gelişmek, kursu başarılı bir şekilde tamamlamak için yeterli olmaz. Takıma katkı sağlanması, birlik içerisinde geride kalanlara destek olunması, insiyatif alarak, takımın karşılaştığı problemleri çözmesi beklenmektedir. Teknik bilgisi ne olursa olsun, takım ilişkisi kuramayan, empati yapamayan bireylerin sertifika almaları imkansızdır.

Eğitim Sonrası

Bir çok eğitim modelinde, eğitim sonrası pilav gününden öteye geçemez. Ancak, etkin eğitim modelinde, eğitim sonrası süreçler de eğitim kadar önemlidir.

Birbirine fayda sağlayan takım mantığının devam ettiği topluluk yapıları, biten eğitimin esasında bitmemesini sağlayacaktır. Bununla birlikte gelişen dünyanın şartlarına göre eğitim sisteminin de içeriğinin de yenilenmesi gerekliliği düşünüldüğünde, tamamlayıcı eğitim seansları, ortak aktiviteler, projeler, kariyer planlamaları, üretkenlik gibi kendisine has pek çok parametre üzerinden güçlü ilişkilerin sürdürülmesi önemlidir.

Cyber Struggle olarak, pek çok farklı kategoride eğitim sonrası birlikteliği sürdürme eğilimi ön plandadır.

CS-Supporter: Eğitim almasa dahi, organizasyon bünyesinde yapılan işleri destekleyen saygı duyan destekçilerden oluşan oluşumdur
CS-Community: Eğitime katılmış personellerden oluşan kapalı iletişim ağıdır.
CS-Ranger: Ranger sertifikasına sahip mezunların oluşturduğu topluluktur
CS-Alpha: Alpha sertifikasına sahip mezunların oluşturduğu topluluktur.
CS-SOF: Herhangi bir sertifika programından mezun yada CS çalışanı olup, aktif ARGE çalışmalarına katılan personelden oluşur.
CS-SSR: Siber Mücadelenin sosyal bilimlerle uygulamalarını araştıran topluluktur.
Daha önce de belirtildiği gibi, etkin bir eğitim herşeyden önce, tüm stratejileri ve tüm unsurları ile beraber bir tecrübe yaşatmalıdır. Bu tecrübe sonunda kursiyerde, teknik bilgiye ek olarak, düşünce ve davranış değişimi sunmalı, alternatifler üretebilmelidir. Bunu yaparken, kursiyeri bir takımın parçası ama alabildiğine özgür bırakmalıdır.

Tüm bu genel yaklaşımlar ve özel uygulamalar ile Cyber Struggle, kendine has bir eğitim modeli geliştirmiş, bu eğitim modeli ile yetişen mezunlarla gurur duymaktadır.