Dünyada Big 4 olarak adlandırılan kuruluşların arasında yer alan Ernst&Young iş ilanlarında Cyber Struggle Ranger (CSR) sertifikasını “Major Plus” olarak ekledi. Kısa sürede yarattığımız etki, bizi global bir otorite olma yolunda daha da motive ediyor